Mnogo je razloga zašto je niz kroničnih bolesti, poput šećerne bolesti tipa 2 i debljine, u porastu već desetljećima. Neki su zbog faktora rizika koji se ne mogu spriječiti, kao što su genetski čimbenici i jednostavna činjenica da ljudi žive dulje.

Ako ne učinimo ništa da zaustavimo ovaj porast, samo će se povećati ljudska patnja i potrošnja u zdravstvu. Naši klijenti su zdravstveni sustavi i ljudi koji koriste naše načine liječenja. Ako ne poduzmemo ništa kako bismo spriječili kronične bolesti, ne ispunjavamo svoje vrijednosti kao tvrtka i nemamo održivo poslovanje.

No postoje područja u kojima preventivne radnje mogu imati pozitivan učinak. Sve veća urbanizacija, društveno-gospodarske nejednakosti, životni stil s manje aktivnosti i lošija prehrana. Kombinacija povećanja urbanizacije, društveno-ekonomske nejednakosti, životnog stila s manje aktivnosti i lošije prehrane često su glavni razlozi zašto se kod sve većeg broja ljudi dijagnosticira šećerna bolest tipa 2 i debljina.

Želimo savinuti krivulju u porastu šećerne bolesti tipa 2 i debljine. Prevencija je nesumnjivo ključna.

Nastavite čitati i otkrijte kako radimo na prevenciji kroničnih bolesti.

Dvije od tri osobe koje žive sa šećernom bolesti tipa 2 žive u gradovima. Način na koji se urbana područja osmišljavaju, grade i kako se njima upravlja mijenja naš stil života i u nekim slučajevima povećava rizik od kroničnih bolesti. 

U više od 50 gradova diljem svijeta obraćamo pozornost na kronične bolesti kao ključnu zdravstvenu temu u gradovima. S globalnim partnera surađujemo na poboljšanju istraživanja i osmišljavanju politika kojima se izrađuju intervencije koje imaju značajan utjecaj na prvu liniju bolesti.

Ako želite saznati više idite na poveznicu " Cities for Better Health".

40 milijuna djece u svijetu u dobi do pet godina ima prekomjernu tjelesnu masu i debljinu. To ih izlaže riziku od pojave  šećerne bolesti tipa 2 u ranoj dobi i predstavlja prediktor debljine kod odraslih. 

Ta djeca također mogu imati poteškoća s napredovanjem i postizanjem punog potencijala. Prekomjerna tjelesna masa može doprinijeti stigmatizaciji, slaboj socijalizaciji i emocionalnim poteškoćama, a u nekim slučajevima i smanjenom broju obrazovnih postignuća.

U suradnji s UNICEF-om radimo na prevenciji prekomjerne tjelesne mase i debljine u djetinjstvu. Počevši u Meksiku i Kolumbiji, naša partnerstvo ima za cilj širi regionalni i globalni utjecaj te "promjenu priče" o prevenciji prekomjerne tjelesne mase  i debljine. Želimo prebaciti fokus s individualnu odgovornost na promjenu okruženja kao faktora za razvoj debljine.

Vjerujemo da svako dijete treba imati priliku kvalitetno rasti u svijetu koji se mijenja i doseći svoj potencijal. 

Posjetite UNICEF-ovu web stranicu kako biste vidjeli koje aktivnosti se poduzimaju u smjeru  poboljšanja stanja djece u svijetu.