Zašto tako puno ljudi nema pristup zdravstvenoj skrbi?

Milijuni ljudi koji žive sa šećernom bolesti i rijetkim poremećajima  krvi ne mogu dobiti lijek o kojem im  ovisi život.U nekim slučajevima, lijekovi su preskupi ili  putovanje do liječnika ili podizanje recepta traje predugo, što znači gubitak prihoda. 

Osnovna je činjenica da se danas samo malen dio bolesnika  liječi – i moramo to premostiti kako  bi ljudi imali lakši pristup lijekovima koje proizvodimo i skrbi koja im je potrebna. 

Prepreke  su  složene i razlikuju se od zemlje do zemlje, ali iz iskustva znamo da je promjena moguća.

Naša je ambicija osigurati pristup  lijekovima koje imamo najvećem broju ljudi koji žive sa šećernom bolesti, rijetkim krvnim oboljenjima i  endokrinim  poremećajima, uzimajući u obzir da im budu i cjenovno pristupačni. 

Dostupni su ograničeni javnozdravstveni podaci o djeci sa šećernom bolesti tipa 1. U mnogim najsiromašnijim zemljama na svijetu vrlo malen broj  djece dovoljno dugo poživi da bi njihovi podaci bili zabilježeni.

Naš program „Changing Diabetes® in Children” (Mijenjamo šećernu bolest kod djece) osigurava skrb i inzulin koji spašava djecu sa šećernom bolesti tipa 1 u 208 klinika u 14 zemalja s niskim i srednjim prihodima. Danas program pruža medicinsku skrb, inzulin i potrepštine za više od 26.000 djece. Naša je sljedeća ambicija do 2030. godine proširiti program do 100.000 djece.

U gornjem videozapisu upoznajte superzvijezdu sa šećernom bolesti tipa 1, Bilguissu iz Gvineje. Bilguissa je dio nove generacije djece i mladih koji u Gvineji žive sa šećernom bolesti tipa 1. Uz podršku liječnika i medicinskih sestara u klinici Changing Diabetes® in Children (Mijenjamo šećernu bolest kod djece), ona je danas vođa u svojoj zajednici. Puna je nade i uspješno upravlja svojom bolešću te vodi i inspirira svoje mlađe vršnjake.

U zemljama s niskim i srednjim  prihodima, naročitu pažnju posvećujemo najosjetljivijim osobama koje žive sa šećernom bolesti. U više od dvije trećine zemalja u kojima poslujemo, uspostavili smo programe pristupa i dostupnosti kako bismo pomogli bolesnicima kojima je to potrebno. 

Ovi programi imaju za cilj odgovoriti na sljedeća pitanja:

  • Kako potaknuti više bolesnika da se uključe u programe dostupnosti?

  • Kako dizajnirati inzuline koji ne zahtijevaju niže temperature i mogu se transportirati na veće udaljenosti? 

  • Kako pojednostaviti lance opskrbe lijekovima s ciljem snižavanja cijene?

 Radimo na odgovorima na ova pitanja vrlo predano i s velikom željom da inzulin učinimo dostupnim svima. Pročitajte više o našoj predanosti i pristupu liječenja šećerne bolesti.

Obvezali smo se imati povoljni inzulin u svom portfelju proizvoda i u narednim godinama proizvoditi humani inzulin.

S našom strategijom Pobijedimo dijabetes  snižavamo gornju cijenu za države s niskim i srednjim prihodima, a u isto vrijeme radimo na proširenju programa za pristupačnost u SAD-u i drugdje u svijetu.

Povoljan inzulin po pristupačnoj cijeni u zemljama s niskim i srednjim dohotkom.

Godine 2001. pokrenuli smo revolucionarnu politiku smanjenja troškova humanog inzulina u zemljama s najmanje resursa. Danas naša politika obuhvaća ukupno 76 zemalja u kojima živi trećina svjetske populacije osoba sa šećernom bolesti i odabrane humanitarne organizacije.

Naša predanost temelji se na sljedećim načelima:

  • i dalje ćemo biti vodeći svjetski dobavljač povoljnog humanog inzulina,
  • jamčimo dostupnost humanog inzulina po niskim cijenama u najsiromašnijim dijelovima svijeta u narednim godinama, uključujući najmanje razvijene zemlje (LDCs) prema definiciji UN-a, druge zemlje sa stanovništvom niskih primanja prema definiciji Svjetske banke i zemljama sa stanovništvom srednjih primanja u kojima velik broj osoba s niskim primanjima nema zdravstvenu zaštitu i odabrane humanitarne organizacije,
  • zajamčit ćemo maksimalnu cijenu humanog inzulina od 3 USD po bočici,
  • odgovorit ćemo na poteškoće u distribuciji inzulina i smanjenim kapacitetima zdravstvene skrbi koji često sprječavaju da najosjetljivije skupine dođu do povoljnog inzulina.

Dio doprinosa tvrtke Novo Nordisk u promicanju pristupa skrbi je naša dugoročna financijska obveza  prema Svjetskoj  zakladi za dijabetes. 

Svjetska zaklada za dijabetes ustanovljena je od strane tvrtke Novo Nordisk 2002. godine kao nezavisna zaklada posvećena prevenciji i liječenju šećerne bolesti u zemljama u razvoju. Zaklada podržava održiva partnerstva i djeluje kao pokretač za pomoć drugima da čine više.

Naša  trenutna financijska podrška zakladi iznosi 1,69 milijardi DKK (277  milijuna USD) čime se obuhvaća razdoblje do 2024. godine.

Saznajte više o Svjetskoj zakladi za dijabetes.

Kako bi se postigli jasni i transparentni odnosi, naše inicijative osmišljene su u dijalogu s donositeljima odluka  za  dodatne usluge  koje se odnose na obuku pacijenata,  isporuku  ili pohranu lijeka.

Doznajte više o našoj zakladi koja pomaže osobama s hemofilijom ostvariti pristup odgovarajućoj skrbi. 

Zaklada za hemofiliju tvrtke Novo Nordisk neprofitna je organizacija koja donosi potpore i nastoji poboljšati pristup skrbi za oboljele od hemofilije i rijetkih poremećaja krvi u zemljama u razvoju.

Hemofilija je nasljedni poremećaj krvi koji pogađa jednu od 10.000 osoba. Za tri od četiri osobe s hemofilijom koje žive u zemljama u razvoju, potrebno je hitno osigurati pristup dijagnozi i odgovarajućoj skrbi.

Saznajte više o zakladi za hemofiliju tvrtke Novo Nordisk