Izazovi vezani uz zaštitu okoliša nikada nisu bili važniji ni hitniji nego danas.

Sve veća potrošnja, industrijalizacija i urbanizacija prijete ne samo održivosti okoliša u kojem živimo, nego i zdravlju ljudi diljem svijeta. 

Svake godine koristimo milijarde litara vode i veliku količinu energije i resursa za proizvodnju lijekova. Naše emisije COi dalje rastu, posebice u prijevozu.

Dijelimo stotine milijuna bočica i brizgalica osobama kojima su potrebne, a zahtjevi za našim lijekovima koji spašavaju život sve su veći. Naši su proizvodi izrađeni od visokokvalitetnih materijala, ali nakon uporabe većina njih završava na odlagalištu.

To nas postavlja na prvu crtu bojišnice protiv nekih od najvećih ekoloških problema: klimatske promjene, nestašica vode i resursa, zagađenje i plastični otpad.

Da bismo predvodili i bili na čelu promjena, uveli smo hrabar i opsežan pristup rješavanju ekoloških problema na razini cijele tvrtke.

Usvojili smo novu strategiju za okoliš s težnjom da ne ostavljamo utjecaj na okoliš.

Strategija Circular for Zero nas usmjerava da pronađemo nove načine dizajniranja proizvoda koji se mogu reciklirati ili ponovo upotrijebiti, preoblikujemo poslovanje kako bismo smanjili potrošnju i otpad te radimo s dobavljačima koji dijele naš cilj.

Već poduzimamo prve korake prema stopi nultog utjecaja utjecaja na okoliš, uvijek tražimo nove načine kako učiniti više. Vjerujemo da će odgovori doći nakon prilagodbe poslovanja na kružni način razmišljanja koji održava naše proizvode i materijale u uporabi. 

Gradovi su prilika za pobijediti u borbi protiv klimatskih promjena i šećerne bolesti tipa 2. dijele slične obrasce u ljudskom ponašanju koji utječu na pogoršavanje globalnog zatopljenja i povećavaju stopu bolesti.

Danas surađujemo s partnerima u 25 glavnih gradova diljem svijeta kako bismo unaprijedili prevenciju bolesti kroz edukaciju i intervencije na licu mjesta. 

Ta partnerstva dio su našeg programa "Cities Changing Diabetes". Od 2015. godine program "Cities Changing Diabetes" postaje pravi društveni pokret, čime se mobilizirao veći broj dionika radi rješavanja sve većeg problema šećerne bolesti tipa 2 i radi izgradnje zdravijeg okruženja.

Saznajte više o tome kako poboljšavamo urbano zdravlje i opću dobrobit.