Tvrtka odgovorna za obradu vaših osobnih podataka je:

Novo Nordisk A/S
Novo Allé
2880 Bagsværd
Registarski broj 24256790
+45 4444 8888
privacy@novonordisk.com

Uvijek se možete obratiti službeniku za zaštitu podataka tvrtke Novo Nordisk na adresu privacy@novonordisk.com u pogledu pitanja ili nedoumica o tome kako obrađujemo vaše osobne podatke.

U ovoj Izjavi o zaštiti privatnosti opisuje se praksa tvrtke Novo Nordisk u vezi sa svim podacima koje prikupljamo putem online sustava regrutiranja u vezi s vašim pretraživanjem karijera i prijavom za posao u tvrtki Novo Nordisk A/S ili nekoj njezinoj podružnici.

Pažljivo pročitajte ovu izjavu i naznačite da prihvaćate njezine uvjete klikom na gumb za prihvaćanje u nastavku („Razumijem i slažem se s gore navedenim uvjetima”). Naša obrada vaših osobnih podataka temelji se na vašoj suglasnosti koju ste dali prilikom klika na gumb za prihvaćanje u nastavku.

Tvrtka Novo Nordisk prikuplja osobne podatke koje ste unijeli tijekom postupka regrutiranja. Osobni podaci se čuvaju u vanjskom serveru baza podataka u Poljskoj.

Nadalje, vaši osobni podaci, ako su potrebni u dolje navedene svrhe, mogu se prenijeti trećim stranama koje pružaju proizvode i usluge (kao što su agencije koje pomažu tvrtki Novo Nordisk u probiru i intervjuiranju potencijalnih zaposlenika), dobavljačima IT sustava kao i regulatornim tijelima ako je to propisano zakonom.

Osobni podaci se također čuvaju u ručnom obliku i na drugim internim računalnim sustavima. Osobni podaci obuhvaćaju sve informacije koje ste unijeli.

Vaši osobni podaci upotrijebit će se za svrhe regrutiranja, a s tim u vezi vaši osobni podaci mogu se prenijeti podružnicama tvrtke Novo Nordisk izvan države u kojoj živite. Osobni podaci obrađivat će se samo na način opisan u nastavku.

U svrhe opisane gore u Odjeljku 3, možemo obrađivati sljedeće vrste osobnih podataka:

  • Podaci za kontakt (ime, e-mail adresa, država)
  • Godine radnog iskustva
  • Područja/lokacije interesa

Tvrtka Novo Nordisk je poslodavac koji daje jednake prilike svima i sve odluke vezane uz radni odnos donosi isključivo na temelju zasluga i kvalifikacija. Prema tome, ne biste trebali unositi podatke o vašoj rasi ili etničkom podrijetlu, vjeroispovijesti ili uvjerenju, političkom mišljenju ili spolnoj orijentaciji ili članstvu u sindikatu. Nemojte unositi ni svoj osobni identifikacijski broj (OIB).

Niste dužni dati nam svoje osobne podatke. Međutim, ako ne navedete svoje osobne podatke, ne možete otvoriti svoj profil u Agentu za zaposlenje.

Vaši osobni podaci bit će otkriveni samo u sljedećim okolnostima:

Osobni podaci bit će otkriveni u onoj mjeri koja je potrebna za gore navedene svrhe podružnica tvrtke Novo Nordisk diljem svijeta, uključujući povezana društva koja se nalaze u zemljama izvan EU-a, a koja mogu imati drugačije zakone i propise o zaštiti privatnosti i podataka od zemlje vašeg prebivališta. 

Osobni podaci mogu se otkriti tijelima vlasti i agencijama za provedbu zakona kako je dopušteno i propisano zakonom. 

U slučaju takvih prijenosa koristimo sljedeće zaštitne mjere, u skladu sa zakonom, kako bismo zaštitili vaše osobne podatke, ovisno o tome u koje se države podaci prenose:

  • Podaci se prenose subjektu tvrtke Novo Nordisk obuhvaćenom obvezujućim korporativnim pravilima tvrtke Novo Nordisk, dostupnima na  stranici https://www.novonordisk.com/about-novo-nordisk/corporate-governance/personal-data-protection.html.  
  • Europska komisija smatra da te odredišne države imaju odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka.
  • Imamo standardne ugovorne klauzule s Europskom komisijom za prijenos osobnih podataka u treće zemlje. Možete dobiti primjerak tih klauzula tako da nas kontaktirate kako je opisano u Odjeljku 1;

Od vas tražimo da navedete točne i važeće informacije i potičemo vas da redovito ažurirate svoje osobne podatke. U bilo kojem trenutku možete provjeriti, izmijeniti ili otkazati pretplatu na uslugu Agenta za zaposlenje.

Tvrtka Novo Nordisk izbrisat će podatke neaktivnih pretplatnika na Agent za zaposlenje (dakle onih koji ne otvaraju e-mailove) nakon 3 godine.

Možete dobiti dodatne informacije o osobnim podacima koje pohranjujemo i obrađujemo o vama te u onoj mjeri u kojoj imate na to pravo sukladno važećem zakonu možete dobiti i kopiju svojih osobnih podataka u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu. Nadalje, možete prigovoriti obradi svojih osobnih podataka ili zatražiti da se isprave vaši osobni podaci. Također, u bilo kojem trenutku možete povući suglasnost za obradu vaših osobnih podataka.

Ako želite iskoristiti jedno ili više svojih prava, kontaktirajte nas putem gore navedenih podataka za kontakt.

Ako imate pritužbi na našu obradu vaših osobnih podataka, možete se obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka u vašoj zemlji, npr. ako ste danski državljanin, to bi bila Danska agencija za zaštitu podataka.

Vaši osobni podaci mogu se koristiti za anonimnu statistiku u interne svrhe, a u tom slučaju svi će se podaci upotrebljavati. Svi osobni podaci bit će anonimizirani.