Ova obavijest objašnjava kako obrađujemo (npr. prikupljamo, upotrebljavamo, pohranjujemo i dijelimo) vaše osobne podatke kada nam se obratite putem obrasca za kontaktiranje na Obratite nam se. Sve vaše osobne podatke obrađivat ćemo u skladu s ovom obavijesti i važećim zakonom.

Tvrtka odgovorna za obradu vaših osobnih podataka je: 


NOVO NORDISK HRVATSKA
Ulica Damira Tomljanovića-Gavrana 17
10020 Zagreb, Hrvatska
Email: podaci@novonordisk.com
Phone: +385 1 66 51 900
Fax: +385 1 66 51 909

Uvijek se možete obratiti službeniku za zaštitu podataka tvrtke Novo Nordisk A/S ili Novo Nordisk na adresu podaci@novonordisk.com u pogledu pitanja ili nedoumica o tome kako obrađujemo vaše osobne podatke.

Vaše osobne podatke prikupljamo izravno od Vas u slučajevima kada nam se obraćate putem e-maila ili kontakt obrasca koji se nalazi na internet stranicama kojima upravljamo.

Osobne podatke o vama obrađujemo da bismo mogli odgovoriti na vaš upit.

Niste dužni pružiti nam svoje osobne podatke. Ako ne želite da tvrtka Novo Nordisk koristi vaše osobne podatke, nećemo moći odgovoriti na vaš upit.

U svrhe navedene u Odjeljku 2, moguća je obrada sljedećih kategorija osobnih podataka, ako nam ih pružite:

 • Podaci za kontakt (ime, adresa, telefonski broj, e-mail adresa);
 • Podaci o Vašem postojećem ili budućem odnosu s Novo Nordiskom;
 • Podaci o vašem zdravlju;
 • Podaci o korištenju naših proizvoda;
 • Drugi podaci koje navedete u svom obraćanju.

 

Naša obrada vaših osobnih podataka zahtijeva pravnu osnovu.

Pravna osnova za obradu podataka ovisi o okolnostima svakog slučaja te može biti:

 • izvršavanje naših ugovornih obveza prema Vama ili radi poduzimanja predugovornih radnji na Vaš zahtjev;
 • zaštita naših legitimnih interesa, a što nema nedopušten utjecaj na Vaše interese ili temeljna prava i slobode;
 • obrada može biti nužna za našu usklađenost sa zakonskom obvezom, ovisno o vrsti podataka koje nam dajete.

 • našem osoblju (uključujući osoblje, odjele ili druga društva unutar Novo Nordisk Grupe):
 • našim dobavljačima i pružateljima usluga koji nam pružaju usluge i proizvode;
 • pružateljima usluga i konzultantima koji nam pružaju usluge vezane za IT sustave, Cloud i baze podataka;
 • našim poslovnim partnerima s kojima zajedno nudimo proizvode i usluge ili s našim podružnicama ili povezanim društvima;
 • bilo kojom trećom osobom na koju smo prenijeli ili obnovili naša prava i obveze;
 • našim savjetnicima i vanjskim odvjetnicima u kontekstu prodaje ili prijenosa bilo kojeg dijela našeg poslovanja ili imovine; i
 • tijelima javne vlasti

Za svrhe prethodno navedene u Odjeljku 2, prenosimo Vaše osobne podatke u države izvan Europskog gospodarskog područja (EGP). Razina zaštite osobnih podataka u određenim državama izvan EGP-a ne mora odgovarati razini zaštite osobnih podataka koje se trenutno primjenjuju i izvršavaju unutar EGP-a.

Koristimo jedan od sljedećih zaštita, kako je to pravno propisano, radi zaštite Vaših osobnih prava u slučaju takvog prijenosa:

 • Prijenos se izvršava Novo Nordisk subjektu, sukladno Obvezujućim korporativnim pravilima Novo Nordiska, dostupnima ovdje;
 • Europska komisija smatra da država odredišta ima odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka;
 • Koristimo Standardne Ugovorne Klauzule za prijenos Osobnih Podataka u Treće Države. Možete dobiti primjerak Standardnih ugovornih klauzula tako da nas kontaktirate kako je opisano na vrhu ove stranice.

Čuvat ćemo vaše osobne podatke onoliko dugo koliko je potrebno da vam pružimo usluge koje ste zatražili ili dokle god to zahtijeva važeći zakon.

Vaše osobne podatke obrađivat ćemo za vrijeme koje je potrebno da bi odgovorili na Vaš upit ili kako bi postupili sukladno Vašem zahtjevu. Nakon što odgovorimo na Vaš upit, postupimo sukladno Vašem zahtjev ili Vas obavijestimo da to nismo u mogućnosti učiniti, čuvat ćemo Vaše podatke u razdoblju do najviše tri godine. U određenim slučajevima mogu postojati posebna pravila čuvanja Vaših podataka, primjerice u slučaju da putem e-maila ili kontakt obrasca prijavite nuspojavu ili nas obavijestite o nedostacima naših proizvoda te Vas u vezi s navedenim upućujemo na Obavijesti o obradi podataka koje se nalaze na ovoj internet stranici, a koje detaljnije uređuju takve posebne slučaje obrade osobnih podataka.

Općenito, imate sljedeća prava:

 • Pregled osobnih podataka koje imamo o vama
 • Možete dobiti kopiju svojih osobnih podataka u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu
 • Možete zatražiti ažuriranje ili ispravak svojih osobnih podataka
 • Možete zatražiti brisanje ili uništenje svojih osobnih podataka
 • Možete zatražiti da zaustavimo ili ograničimo obradu vaših osobnih podataka
 • Ako ste nam dali privolu za obradu svojih osobnih podataka (vidi odjeljak 5), možete je u bilo kojem trenutku povući. Vaše povlačenje privole neće utjecati na zakonitost obrade koja se provodila prije nego što ste povukli privolu.
 • Tijelu za zaštitu podataka možete podnijeti pritužbu o tome kako obrađujemo vaše osobne podatke.
   

Prema važećem zakonu, mogu postojati ograničenja na ta prava, ovisno o specifičnim okolnostima aktivnosti obrade podataka. Obratite nam se ako imate pitanja ili zahtjeva u vezi s tim pravima.