Dežurna linija za praćenje usklađenosti vlasništvo je i nadzire je Revizorski odbor koji je dio upravnog odbora tvrtke Novo Nordisk.

Ako ste zaposlenik tvrtke Novo Nordisk potičemo vas da prijavite problem putem lokalne uprave, lokalnog pravnog odjela ili osoblja odjela za ljudske potencijale. Ako nemate tu mogućnost, možete upotrijebiti mogućnosti navedene u nastavku. 

Na dežurnu liniju za usklađenost potrebno je prijaviti pitanja koja se odnose na etiku poslovanja, probleme s računovodstvom i prijevaru, potencijalne povrede osobnih podataka, kvalitetu ili druga pitanja koja uključuju pravne rizike i/ili druge ozbiljne rizike za tvrtku Novo Nordisk. U nastavku možete pronaći primjere kakve probleme prijaviti.

Dežurna linija za usklađenost ne smije se upotrebljavati za prijavljivanje reklamacija klijenata, nuspojava ili krivotvorenih proizvoda. Za prijavljivanje takvih problema koristite poveznice u lijevom izborniku.

  • Nedolično ponašanje ili kršenje politika i standarda poslovne etike od strane tvrtke Novo Nordisk ili trećih strana koje predstavljaju tvrtku Novo Nordisk.

Primjeri uključuju neprimjerene prodajne i marketinške aktivnosti, pružanje ili primanje neprimjerenih pogodnosti, neprikladno uzorkovanje proizvoda, neprimjerene odnose s kupcima ili trećim stranama i neprimjerene interakcije s bolesnicima.

  • Ozbiljno kršenje Novo Nordisk načina poslovanja u pogledu prakse upravljanja, poslovnog postupanja ili ponašanja.

Primjeri uključuju teška nepravedna postupanja sa zaposlenikom, nedolično ponašanje uprave.

  • Zabrinutost u vezi dvojbenog računovodstva, internih kontrola, revizije i financijskog izvještavanja ili namjernih radnji radi stjecanja neovlaštenih koristi, kao što su novac, imovina ili usluge.

Primjeri uključuju lažna financijska izvješća, manjkave interne kontrole, krivotvorenje dokumenata i zlouporabu imovine ili krađe.

  • Zabrinutost zbog kvalitete koja utječe na proizvode ili postupke vezane uz smjernice i pravila dobre prakse, a koja se ne rješavaju u redovnom Sustavu upravljanja kvalitetom.
  • Moguća povreda osobnih podataka. Bilo koji namjerni ili slučajan pristup, otkrivanje, uništavanje ili izmjena osobnih podataka bez odobrenja.
  • Značajna kršenja u vezi antitrustovskog ili pravičnog trgovanja, industrijske špijunaže ili sabotaže i kršenja sigurnosti informacija.

Problem možete prijaviti putem telefona ili online Dežurnoj liniji za usklađenost.

Linijom za usklađenost upravlja treća strana, a prijava se može dati i anonimno. Međutim, potičemo sve osobe koje vrše prijave da se identificiraju kako bismo bolje istražili prijavu i održali kontakt s njima tijekom istrage.

Za daljnje smjernice i bitne telefonske brojeve posjetite Portal za prijave Dežurnoj liniji za usklađenost

Prilikom otvaranja poveznice moguće je odabrati više jezika u gornjem desnom kutu. Prilikom prijave slučaja telefonskim pozivom.

Portal za prijave Dežurnoj liniji za usklađenost

Kada slučaj prijavite telefonski ili mrežnim putem, primit ćete jedinstveni broj slučaja i od vas će se zatražiti da izradite povezanu lozinku.

Pomoću ovih informacija možete provjeriti status svojeg slučaja, provjeriti ima li bilo kakvih pitanja u izvješću i unijeti dodatne informacije. 

Ne toleriramo diskriminaciju niti odmazdu prema osobama koje u dobroj namjeri prijavljuju ili sudjeluju u istrazi. Ako smatrate da vam se netko osvećuje radi prijavljivanja ili sudjelovanja u istrazi, morate se odmah obratiti dežurnoj liniji za Usklađenost. Sve takve prijave istražit će se na povjerljiv način.

Dežurna linija za usklađenost ima sjedište u Kopenhagenu, Danska. Samim time podložna je ograničenjima države Danske i Europske unije koja se odnose na prijave takve vrste.