Novo Nordisk A/S NOVO NORDISK Hrvatska d.o.o. NOVO NORDISK Hrvatska d.o.o.
Zoom in Zoom out
Pretraži
 Pretraži
 

Danas 371 milijuna ljudi ima dijabetes. Do 2030. godine ta brojka bi mogla narasti na više od 550 milijuna. U cijelom svijetu, nedostatak svijesti o dijabetesu, nezdrav način života ili nedostatan pristup skrbi znače da će milijuni ljudi ostati bez vida, biti podvrgnuti amputacijama ili će prerano umrijeti zbog komplikacija vezanih uz dijabetes.